Letnia Szkoła "Forum Kadry włączającej województwa małopolskiego" dla KO i JST

Logotypy UE, Flaga Polski

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy pracowników Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa małopolskiego do udziału w szkoleniach w ramach Letniej Szkoły Kadry włączającej województwa małopolskiego.

Forum kadry włączającej województwa małopolskiego” POWR.02.10.00-00-1035/21

Celem projektu pn. „Forum kadry włączającej województwa małopolskiego” jest zwiększenie wiedzy na temat edukacji włączającej u 3122 osób z województwa małopolskiego. Realizacja projektu odbędzie się w formie cyklu szkoleń i doradztwa z zakresu edukacji włączającej, zgodnych z programami szkoleń i materiałami szkoleniowymi opracowanymi w ramach projektu pozakonkursowego ORE „Uczeń ze SPE opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”, merytorycznie koordynowanych przez trenerów przygotowanych w ramach ww projektu, w okresie od IX 2021 do VIII 2023 r. 

W ramach projektu zaplanowano w okresie od lutego 2022 r. do lipca 2023 r.:

A. SZKOLENIA (w formule online)

  • 30-godzinne szkolenia online dla pracowników KO i JST (2 zjazdy x 2 dni)
  • 45-godzinne szkolenia online dla pracowników PDN  (3 zjazdy x 2 dni)
  • 45-godzinne szkolenia online dla pracowników przedszkoli i szkół  (3 zjazdy x 2 dni)  

B. DORADZTWO – średnio 3 godz. doradztwa na osobę szkoloną

Doradztwo będzie realizowane w formie: konsultacji z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.

Wsparciem w formie szkoleń i doradztwem z zakresu edukacji włączającej zostanie objęta grupa 3122 osób, w tym:

  • pracownicy PDN – 140 osób
  • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkół podstawowych, liceów, szkół artystycznych) realizujących kształcenie ogólne w zakresie LO), techników, szkół branżowych I i II stopnia, – 2742 osób
  • pracownicy JST odpowiedzialni za edukację, w szczególności edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna) – 204 osoby
  • pracownicy Małopolskiego Kuratorium Oświaty – 36 osób

Harmonogram szkoleń dla KO i JST

Grupa Część I Część II Forma
Grupa 1
5 lipiec - wt. 9:00 - 15:30
6 lipiec - śr. 9:00 - 14:45
14 lipiec - czw. 9:00 - 15:30
15 lipiec - pt. 9:00 - 14:45
ONLINE
Grupa 2
5 lipiec - wt. 9:00 - 15:30
6 lipiec - śr. 9:00 - 14:45
14 lipiec - czw. 9:00 - 15:30
15 lipiec - pt. 9:00 - 14:45
ONLINE
Grupa 3
7 lipiec - czw. 9:00 - 15:30
8 lipiec - pt. 9:00 - 14:45
12 lipiec - wt. 9:00 - 15:30
13 lipiec - śr. 9:00 - 14:45
ONLINE
Grupa 4
13 wrzesień - wt. 9:00 - 15:30
14 wrzesień - śr. 9:00 - 14:45
27 wrzesień - wt. 9:00 - 15:30
28 wrzesień - śr. 9:00 - 14:45
ONLINE
Grupa 5
5 lipiec - wt. 9:00 - 15:30
6 lipiec - śr. 9:00 - 14:45
14 lipiec - czw. 9:00 - 15:30
15 lipiec - pt. 9:00 - 14:45
ONLINE
Grupa 6
7 lipiec - czw. 9:00 - 15:30
8 lipiec - pt. 9:00 - 14:45
12 lipiec - wt. 9:00 - 15:30
13 lipiec - śr. 9:00 - 14:45
ONLINE
Grupa 7
13 wrzesień - wt. 9:00 - 15:30
14 wrzesień - śr. 9:00 - 14:45
27 wrzesień - wt. 9:00 - 15:30
28 wrzesień - śr. 9:00 - 14:45
ONLINE
Grupa 7
21 wrzesień - śr. 9:00 - 15:30
22 wrzesień - czw. 9:00 - 14:45
3 październik - pon. 9:00 - 15:30
4 październik - wt. 9:00 - 14:45
ONLINE

Serdecznie zapraszamy.

Niedługo uruchomimy możliwość zapisów online na kursy.