Projekty

Forum Kadry Włączającej Województwa Małopolskiego

Informacje podstawowe o projekcie "Forum kadry włączającej województwa małopolskiego".

Informacje o projekcie

Opis projektu oraz wiele ciekawych informacji.
Sprawdź informacje

Bezpłatne szkolenia i wsparcie doradcze
Tik na Tak

Informacje podstawowe o projekcie „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Informacje o projekcie

Opis projektu oraz wiele ciekawych informacji.
Sprawdź informacje