OFERTA

DLACZEGO WARTO ZAPLANOWAĆ SZKOLENIA WŁAŚNIE Z NAMI?

Instytut Nauki Lektikon jest Akredytowaną Placówką Doskonalenia Nauczycieli.

Rozwijamy kompetencje i dokonujemy trwałych zmian w Państwa szkołach, przedszkolach placówkach poprzez współpracę w obszarze szkoleń dla Dyrektorów i Nauczycieli, Rad Pedagogicznych, szkoleń otwartych, wyjazdowych i akademii rozwojowych.

We współpracy z uczelnią wyższą proponujemy Państwu studia podyplomowe.

Organizujemy konferencje, fora dyskusyjne oraz realizujemy ogólnopolskie projekty edukacyjne.

Instytut Nauki Lektikon tworzą ludzie, dla których praca trenerska jest pasją. Każdy Nauczyciel jest dla nas wyjątkową osobą, dlatego nasze szkolenia i konferencje przygotowujemy z dbałością o Państwa potrzeby analizowane tu i teraz.

Łączą nas podobne wartości, dlatego wszystkich traktujemy z szacunkiem i wdzięcznością. Godziny spędzone na sali szkoleniowej są dla nas wartością – lekcją z której wyciągamy wnioski, po to by być coraz lepszymi trenerami, coachami, tutorami, doradcami.

Celem naszej pracy są konkretne rezultaty, dlatego projektujemy nasze szkolenia tak, aby ich efektem była  zmiana wysokiej jakości.

Instytut Nauki Lektikon to przede wszystkim relacje, empatia, wsparcie, radość, indywidualne podejście czyli rozwój kompetencji Nauczycieli oparty na wiedzy i innowacjach.