Bezpłatne szkolenia i wsparcie doradcze – Tik na Tak

Cel projektu grantowego:

Doskonalenie kompetencji nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej z dziećmi/uczniami, wsparcie kadry zarządzającej w zakresie org. pracy szkoły/przedszkola w formie zdalnej, przygotowanie kadr systemu oświaty do pracy w systemie zdalnym z wykorzystaniem ZPE.

Liczba osób objętych wsparciem:

Wsparciem objętych zostanie 185 uczestników- w tym 172 nauczycieli szkół i przedszkoli oraz 13 pracowników PDN oraz bibliotek pedagogicznych. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie, poza wymogami formalnymi, decyduje kolejność rekrutacji.

Wsparcie obejmuje:

 1. 25 godzin szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli w formule online z
  min. 3 wybranych modułów oraz moduły „Metodyka edukacji zdalnej” i „Zintegrowana Platforma Edukacyjna”. Szkolenia realizowane są w minimum 50% w formie zdalnej, pozostała część to praca na platformie ZPE. To istotne w kontekście czasu szkoleń: 13 godzin szkoleniowych to spotkanie szkoleniowe z trenerem, 12 godzin to nauka w formie e-learningu w dogodnym dla siebie czasie.. W ramach szkoleń dostępne są następujące moduły:

  1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej

  2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania

  3. Metodyka zdalnego nauczania – moduł obowiązkowy

  4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej 2022

  5. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej

  6. Platforma ZPE – moduł obowiązkowy

  7. Zoom

  8. MS Teams

  9. Meet

  10. Multimedialne zasoby edukacyjne 2022

  11. Zapewnianie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej

  12. Prawne aspekty edukacji zdalnej.

 2. Doradztwo w formie konsultacji indywidualnych 2 godziny dla każdego uczestnika grantu i 2 godziny konsultacji grupowych

Kto może skorzystać ze wsparcia:

W szkoleniach mogą brać udział wszyscy nauczyciele szkół i przedszkoli, którzy nie uczestniczyli w szkoleniach w ramach Grantu w 1 lub 2 fazie.

Wszelkie dokumenty rejestracyjne znajdują się na podstronie rejestracji na szkolenia i doradztwo. Przycisk poniżej.25 godzin szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji
cyfrowych nauczycieli w formule online z min. 3 wybranych modułów oraz moduły
„Metodyka edukacji zdalnej” i „Zintegrowana Platforma Edukacyjna”.
Szkolenia
realizowane są w minimum 50% w formie zdalnej, pozostała część to praca na
platformie ZPE. To istotne w kontekście czasu szkoleń: 13 godzin szkoleniowych
to spotkanie szkoleniowe z trenerem, 12 godzin to nauka w formie e-learningu


w dogodnym dla siebie czasie.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z nami. Z chęcią odpowiemy na każde Państwa pytanie.