Szanowni Państwo! Publikujemy na tej stronie najważniejsze dokumenty naszej Akredytowanej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki Lektikon. Zapraszamy do lektury!

Statut Placówki

publikujemy Statut Placówki, ostatnia zmiana: 1.03.2022

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości w Placówce

Dokument syntetycznie opisujący w jaki sposób zapewniamy jakość w naszej placówce

Oferta na rok szkolny 2023/2024

Aktualna oferta szkoleniowa na rok szkolny 2023/2024

Wyniki ankiet ewaluacyjnych

Publikujmy wyniki ankiet ewaluacyjnych za poszczególne lata szkolne