Kurs języka polskiego dla ukraińskich nauczycieli GMK – ONLINE | Курс польської мови для вчителів української мови ГМК – ОНЛАЙН

On-Line

W krakowskich szkołach pracuje coraz więcej nauczycieli pochodzenia ukraińskiego. Ich kompetencje językowe ważne są zarówno dla dzieci polskich, jak i ukraińskich. Dlatego Wydział Edukacji UMK we współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi organizuje dla nich kurs język polskiego. Projekt ma na celu wsparcie kompetencji komunikacyjnych oraz społecznych uczestników, ważnych w pracy […]

Free