Ładowanie Wydarzenia

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu webinarów „Dziecko i rodzina wobec wojny”. Tym razem zajmiemy się tematem: Wyzwania i wskazówki dotyczące dwujęzycznej klasy wrażliwej na traumę.

Sytuacja geopolityczna w ostatnich kilku dziesięcioleciach jeszcze nigdy tak dramatycznie nie wpływała na nasze życie jak obecnie. Wszyscy patrzymy na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą z ogromną obawą i smutkiem. Ma to  wpływ również na nasze  codzienne życie. Do naszych szkół i przedszkoli chodzą ukraińskie, rosyjskie i białoruskie dzieci. Napływają kolejni uchodźcy – głównie matki z dziećmi. Rodziny te mają traumatyczne doświadczenie wojny, smutku i  lęku o własne życie oraz życie najbliższych. Lęk i obawy są powszechne również u polskich dzieci i uczniów, którzy jeszcze niedawno doświadczyli silnego stresu w związku z pandemią.

Nie chcemy zostawić wszystkich uczniów i ich rodziców – niezależnie od pochodzenia – bez wsparcia i pomocy. Dlatego Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie, z inicjatywy Miasta Krakowa w ramach procesowego wspomagania szkół i placówek oraz  przy współpracy z Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki Lektikon zaprasza nauczycieli, wychowawców, pedagogów i specjalistów pracujących z dziećmi i rodzicami na cykl webinarów “Dziecko i rodzina wobec wojny – interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne, mediacje wielokulturowe.

Webinary odbędą się na platformie livewebinar. Udział w webinarach jest bezpłatny.

Link do pokoju konferencyjnego zostanie wysłany zarejestrowanym w emailu potwierdzającym rejestrację. W przypadku braku takiego e-maila prosimy o kontakt.

W razie pytań prosimy o kontakt: Katarzyna Płonka, tel. 605 222 609, e-mail: [email protected]

Notka BIO Prelegenta:

Anna Bashak

Pracuje jako asystent międzykulturowy oraz nauczyciel świetlicy w Szkole Podstawowej Nr85 od września zeszłego roku. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie pedagogicznym, kierunek — psychologia. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi w tym z dziećmi uchodźców. Ponad dwa lata pracowała w Zakładzie Usług Społecznych dla rodzin, dzieci i młodzieży na Ukrainie. W trakcie pracy, między innym, zainicjowała i zarządzała projektem „Tajemnica sukcesu”, którego celem było pomaganie młodym ludziom w rozwoju samodzielności. Jest Polką z Kresów, pochodzi z rodziny wielokulturowej (ojciec jest Ukraińcem) od dzieciństwa w Jej domu pielęgnowane były dwie kultury. Kilka lat temu przeprowadziła się z rodziną do Krakowa i postanowiła zamieszkać w Polsce na stałe

Liudmyla Dubrovska

magister psychologii, arteterapeuta, asystent międzykulturowy w szkołach Krakowa – pracuje z dziećmi z Ukrainy, Białorusi, Rosji. Znajomość języka polskiego, ukraińskiego, rosyjskiego. Bardzo lubi pracować z dziećmi, rodzicami. Patrzeć na ich uśmiech.

Urszula Majcher-Legawiec
doradczyni metodyczna/pedagog ds. edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w Krakowie, Krakowska Ambasadorka Wielokulturowości, nauczycielka akademicka i nauczycielka języka polskiego jako obcego/drugiego, Prezeska Zarządu Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja (www.fundacjareja.eu), badaczka w projektach HORIZON 2020 (MiCreate, New ABC, Child Up). Współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Realizuje szkolenia i warsztaty dla nauczycieli. Przez dwa lata pracowała na Uniwersytecie FLUL w Lizbonie. Założyła m. in. szkołę dla dzieci pochodzenia polskiego przy Ambasadzie Polskiej w Lizbonie. Jest autorką podręczników do nauczania języka polskiego dla obcokrajowców, artykułów naukowych i publikacji na temat edukacji. Facylitatorka w projekcie Komisji Europejskiej i British Council w ramach programu „Prawa, równość i obywatelstwo” – Mutual Understanding, Respect and Learning – MURAL (www.britishcouncil.pl/projekt-mural). Pomysłodawczyni i realizatorka krakowskiej Akademii Asystentów Międzykulturowych. Zajmuje się edukacją specjalną, wielokulturową i międzykulturową (od roku 2005). Zaangażowana w realizację programu „Otwarty Kraków” jako członkini Interdyscyplinarnego Zespołu powołanego przez Prezydenta m. Krakowa (www.otwarty.krakow.pl). Koordynatorka obszaru EDUKACJA w Koalicji Otwarty Kraków. Zarządza projektami Fundacji realizowanymi w kraju (w ramach umów z MEN, Urzędem Miasta Krakowa) i transgranicznymi (np. dla Polaków mieszkających w Niemczech – w ramach umowy z MSZ).

Do rozpoczęcia konferencji zostało:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Nie czekaj i zapisz się:

Błąd: Brak formularza kontaktowego.