Ładowanie Wydarzenia

Tytuł: Nowy wymiar pomocy p-p, w tym zmiany związane z edukacją włączającą oraz planowanie i organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) zgodnie z Routines Based Interviuw (RBI), czyli modelem wywiadu opartym o rutynowe czynności dnia codziennego

Adresaci:

Dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, nauczyczycielki, terapeuci pracujący w WWRD

Prowadząca:

Aleksandra Rodzewicz

Liczba godzin:

4 godzin dydaktycznych

Cel/Cele główne:

• Program szkolenia:

• Uporządkowanie wiedzy na temat pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnej z prawem oświatowym, w tym organizacji kształcenia specjalnego (IPET i WOPFU);

• Przykłady rozwiązań dotyczących prawidłowej organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole;

• Zmiany w prawie związane z edukacją włączającą i kontekst tych zmian, w tym szkolną ocenę funkcjonalną;

• Jak właściwie organizować współpracę nauczycieli i specjalistów w szkole – zadania poszczególnych osób zapisane w prawie.

• Praktyczne rozwiązania do wykorzystania w pracy z uczniami o szczególnych potrzebach.

• Przykłady rozwiązań dotyczących organizowania pomocy pp we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi partnerami szkoły;

• Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę dotyczącą założeń edukacji włączającej;

• Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – racjonalnie zaprojektowane narzędzia dostępne dla nauczycieli.

• Zasady prawidłowej organizacji zajęć z zakresu WWRD oraz poprawnego jej dokumentowania.

• Uporządkowanie wiedzy na temat terminologii stosowanej w WWRD;

• Kwalifikacje nauczycieli realizujących zadania w ramach WWRD;

• Wprowadzenie w tematykę nowego modelu WWR skoncentrowanego na rodzinie i środowisku;

• Wprowadzenie do Routines Based Interviuw (RBI), czyli modelu wywiadu opartego o rutynowe czynności dnia codziennego;

Koszt szkolenia to 100zł / osobę

Do szkolenia pozostało już tylko:

Rejestracja na szkolenie:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.