Ładowanie Wydarzenia

Tytuł: Planowanie pracy i organizacja szkoły w roku szkolnym 2023/2024 w kontekście nadzoru pedagogicznego dyrektora.

Program:

 1. Podstawy prawne organizacji, planowania i nadzoru.
 2. Arkusz organizacji szkoły jako odzwierciedlenie nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.
 3. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz działalność statutowa – przebieg procesu i efekty jako przedmiot planowania pracy szkoły:
 • plany pracy wynikające z rozporządzenia w sprawie obowiązkowej dokumentacji prowadzonej przez szkołę,
 • program wychowawczo-profilaktyczny i działania z niego wynikające zaplanowane w danym roku szkolnym,
 • potrzeby wynikające z organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • przydziały czynności/zajęć dla poszczególnych nauczycieli, w tym związanych z realizacją podstawy programowej, zadań statutowych, działalnością wychowawczą, ocenianiem, zapewnieniem bezpieczeństwa, organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego, doradztwa zawodowego, itp.
 • tygodniowy rozkład lekcji/zajęć – poziom szczegółowości,
 • kalendarz roku szkolnego: wszystkie ważne wydarzenia/terminy w zakresie funkcjonowania szkoły,
 • inne obszary planowania.
 1. Planowanie a plan pracy szkoły.
 2. Baza do planowania nadzoru pedagogicznego:
 • wyniki i wniosku z nadzoru sprawowanego w poprzednim roku szkolnym,
 • kierunki polityki oświatowej Państwa,
 • plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty,
 • wymagania wobec szkół wynikające z rozporządzenia,
 • wyniki egzaminów zewnętrznych,
 • zalecenia i wytyczne organów nadzoru,
 • inne – wynikające ze specyfiki szkoły.
 1. Plan nadzoru pedagogicznego – co powinien uwzględniać:
 • zakładane cele nadzoru – konkretne, w odniesieniu do planowania pracy w danym roku szkolnym,
 • działania dyrektora w ramach nadzoru służące osiąganiu celów: kontrolne i wspomagające,
 • zakres nadzoru, w tym: tematyka i terminy zaplanowanych kontroli, harmonogram obserwacji zajęć/zadań nauczycieli, rodzaje działań służących rozwojowi kompetencji nauczycieli- kształcenie, doskonalenie, narady, itp. (także w zakresie awansu zawodowego), ocena pracy, itp.,
 • zawartość planu nadzoru pedagogicznego – opcjonalnie.
 1. Przykłady planów nadzoru pedagogicznego – analiza, wymiana spostrzeżeń.
 2. Dyskusja, pytani i odpowiedzi.
Notka BIO osoby prowadzącej. Kazimierz Sroka

Koszt szkolenia to 129zł/osobę
(99,00/os. dla członków sieci dyrektorskich)

Do szkolenia pozostało już tylko:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Rejestracja na szkolenie:

Błąd: Brak formularza kontaktowego.