Ładowanie Wydarzenia

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu webinarów” Szkoła otwarta dla wszystkich” skierowanych do nauczycieli/ek, psychologów/żek, pedagogów/żek, dyrektorów/ek, wicedyrektorów/ek,  pracujących w szkołach oraz samorządowych placówkach oświatowych na terenie miasta Krakowa.

Webinary dotyczą pracy z uczniami i uczennicami  w zakresie rozpoznawania ich potrzeb psychofizycznych w dzisiejszych, trudnych czasach.

25 kwietnia 2024 roku od godz. 16.30 zapraszamy na dwa wykłady:

  • Terror w życiu i necie? O bullyingu i cyberbullyingu
  • Zobacz, też jestem tutaj! Osoby z niepełnosprawnością w szkole.

Organizatorami wydarzenia są: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie  oraz Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie.  

Współorganizatorami webinaru są Wydział Edukacji  we współpracy  z Wydziałem  Polityki Społecznej i Zdrowia  oraz  Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki Lektikon. 

Cykl webinarów finansowany jest ze środków Urzędu Miasta Krakowa w ramach procesowego wspomagania szkół i przedszkoli, realizowanego przez samorządowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

Podczas spotkań  25 kwietnia oraz 24 maja 2024  – zaprezentowany zostanie podręcznik adresowany do osób pracujących z młodzieżą i dziećmi w środowisku szkolnym (edukacji formalna) i poza nim (edukacja pozaformalna). 

Kolejnym etapem będzie prowadzenie warsztatów stacjonarnych przygotowane przez Autorki i Autorów poszczególnych rozdziałów.   

Podczas webinarów wykłady wprowadzające wygłoszą wybitni specjaliści i specjalistki w tej tematyce.

Link do zapisów na webinaria: https://lektikon.pl/wydarzenie/webinar-v/

Małgorzata Niewodowska -Dyrektor SPPPDDZNE

Katarzyna Migdał – Dyrektor PPP Nr 3

Projekt został zainicjowany pod parasolem działań miejskiego programu „Kraków dla równości”

https://lektikon.pl/wydarzenie/webinar-v/

Jeśli nie otrzymałeś linku lub go zgubiłeś - spokojna głowa. Tutaj będzie okno z transmisją. Serdecznie zapraszamy!