Zator, 12.11.2021

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Eksperta merytorycznego w projekcie „Forum Kadry włączającej województwa małopolskiego”

Ekspert ds. KO/JST – ½ etatu

Wymagania :

 • ukończone szkolenie prow. przez eksperta merytorycznego przygotowujące do prowadzenie szkoleń dla prac. JST/KO lub szkolenie prow. przez ORE
 • przygotowanie z zakresu zarządzania oświatą lub sprawowania nadzoru pedagogicznego (studia
 • podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny);
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie merytorycznej współpracy z JST lub/i KO lub doświadczenie w roli pracownika JST lub KO;
 • przygotowanie do prowadzenia szkoleń z dorosłymi (studia/kursy/szkolenia w łącznym wymiarze conajmniej 50 godz.dydaktycznych) znajomość systemu oświaty i aktualnych przepisów prawa oświatowego

Ekspert ds. PDN – ½ etatu

Wymagania :

 • ukończone szkolenie prow. przez eksperta merytorycznego przygotowujące do prowadzenie szkoleń dla prac. PDN lub szkolenie prow. przez ORE
 • legitymowanie się przygotowaniem kierunkowym pedagogicznym lub/i psychologicznym (ukończone studia
 • z zakresu pedagogiki i/lub psychologii);
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie merytorycznej współpracy z pracownikami PDN w obszarach
 • tematycznych poszczególnych modułów;
 • posiadać przygotowanie do prowadzenia szkoleń z osobami dorosłymi (studia/kursy/szkolenia) w łącznym
 • wymiarze co najmniej 50 godz. dydaktycznych;
 • znajomość systemu oświaty i aktualnych przepisów prawa oświatowego

Ekspert ds. pracowników przedszkoli i szkół  – ½ etatu

Wymagania :

 • ukończone szkolenie prow. przez eksperta merytorycznego przygotowujące do prowadzenie szkoleń dla prac. pracowników przedszkoli i szkół lub szkolenie prow. przez ORE
 • wykształcenie pedagogiczne i/lub psychologiczne;
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób dorosłych w wymiarze co najmniej 50
 • godz. dydaktycznych;
 • udokumentowane doświadczenie w pracy w przedszkolu/szkole/ placówce w środowisku włączającym w
 • wymiarze co najmniej 3 lat, w okresie ostatnich 10 lat;
 • posiadać znajomość systemu oświaty i aktualnych przepisów prawa oświatowego

Zakres obowiązków ekspertów :

– udział w szkoleniu organizowanym przez ORE

– przeprowadzenie szkoleń dla trenerów w parach tr. ( planuje się przeszkolenie min 4 trenerów

przygotowanych do prow. szkoleń dla prac. KO i JST , min. 4 trenerów – szkolenia dla prac. PDN oraz min.

20 trenerów. )

– nadzór merytoryczny nad prowadzonymi szkoleniami ( monitorowanie jakości szkoleń poprzez analizę

ankiet ewalaucyjnych, opracowywanie wyników, przekazywanie wniosków, rekomendacji trenerem,

obsrwacja szkoleń- min. 1 szkolenie pary trenerskiej, analiza sprawozdań trenerów, kontakt z prac. ORE )

nadzór nad prowadzonym doradztwem/konsultacjami

– współpraca z inst. , które mogą stanowić wsparcie meryt. : ORE, KO, PDN,PP-P, Specjalistycznymi

Centrami Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW), placówki, w których realizowany jest pilotaż

zatrudnienia Asystentów Uczniów ze SPE (ASPE), nawiązanie współpracy z os. które mogą być wsparciem

meryt. w edukacji włączającej, informowanie o projekcie,

– opracowanie we współpracy z trenerami materiałów merytoryczne na tematy i zagadnienia z związane z

tematyką konsultacji uwzględniające na najczęściej zgłaszane potrzeby w zakresie wsparcia

merytorycznego

– współpraca z ZZ w czasie trwania projektu.

Prosimy o składanie ofert w siedzibie Placówki lub elektronicznie, pod adresem: [email protected], w terminie do dnia 30.11.2021, do godz. 15.