Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele,

w związku z realizacją przez Radę Ministrów programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”   Instytut Badań Edukacyjnych organizuje na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki bezpłatne szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym doradców i specjalistów, podnoszące ich wiedzę na temat kształtowania  kompetencji potrzebnych na rynku pracy uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami, w ramach projektu: „Uczeń na rynku pracy – kariera bez barier”.

Szkolenia wpisują się w  podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 oraz są zgodne z zaleceniami dotyczącymi wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 w systemie oświaty.

Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy nauczycieli na temat:

Organizacja szkoleń

 1. Szkolenie jest bezpłatne dla osób uczestniczących.
 2. Czas szkolenia  –  5h zegarowych.
 3. Szkolenia odbywają się w  dni tygodnia od poniedziałku do piątku.
 4. Szkolenia odbywają się w godz. ok. 15.00-20.00 (możliwe są przesunięcia godzin szkolenia po ustaleniu między szkołą, a osobą prowadzącą).
 5. Szkolenie prowadzone są w trybie on-line na platformie zoom/ Google meet i mają formę warsztatów dlatego osoby uczestniczące będą proszone o aktywny udział.
 6. Przed szkoleniem osoby uczestniczące otrzymają link do spotkania oraz link do niezbędnej dokumentacji szkoleniowej.
 7. Potwierdzeniem udziału w szkoleniu jest lista obecności pobrana z platformy szkoleniowej.
 8. Szkolenia prowadzą doświadczone ekspertki-trenerki IBE znające specyfikę kształcenia kompetencji potrzebnych na rynku pracy.
 9. Każda grupa szkoleniowa liczy minimum 25 osób, jeśli szkoła jest mniejsza, nauczyciele zostaną dołączeni do szkolenia z  inną placówką.
 10. Osoby uczestniczące otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
 11. Szkoła otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Uwaga: liczba szkoleń jest ograniczona. W roku 2023 przewidziano  realizację 40. szkoleń on-line.

Zgłoszenia szkoły prosimy kierować:

Bernadetta Czerkawska

[email protected]

502-685-345

Po zgłoszeniu szkoły zostanie ustalony dogodny termin oraz godziny szkolenia.

Decyduje kolejność zgłoszeń.