Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego

„Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego – podsumowanie stażu”

  1. Ścieżka awansu – od kontraktowego do dyplomowanego, założenia prawne.
  2. Wymagania i powinności nauczyciela odbywającego staż na nauczyciela dyplomowanego.
  3. Sprawozdanie z realizacji planu, ocena dorobku zawodowego nauczyciela.
  4. Terminarz i procedury związane z zakończeniem stażu.
  5. Prace komisji kwalifikacyjnej – jak przygotować się do rozmowy.

Prowadzący: Agnieszka Kowalik – Stania – Certyfikowany Trener w Oświacie, nauczyciel dyplomowany, od 9 lat Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie w specjalno-ści Psychologia w zarządzaniu oraz Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Biel-sku-Białej na kierunku filologia w zakresie filologia angielska. Ukończone Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bielsku-Białej w specjalności język angielski oraz studia po-dyplomowe w specjalności Zarządzanie oświatą.
Największa pasja to sport: biegi, siłownia, fitness, a także dobra książka.

Koszt szkolenia: 99 zł

Ostatnio dodane:

Najbliższe szkolenia: