Awans zawodowy na stopień nauczyciela stażysty

Awans Zawodowy na stopień nauczyciela stażysty

Podsumowanie awansu na stopień nauczyciela stażysty:

  1. Podstawy prawne awansu zawodowego na stopień nauczyciela stażysty
  2. Planowanie rozwoju i realizacja planu rozwoju zawodowego
  3. Zakres współpracy z opiekunem stażu
  4. Przygotowanie sprawozdania za okres stażu
  5. Praca komisji kwalifikacyjnej

Prowadzący: Urszula Grygier – nauczyciel dyplomowany, wieloletni doradca metodyczny, ekspert pracujący w komisjach ds. awansu zawodowego. Trener prowadzący szkolenia z zakresu awansu zawodowego, oceniania, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz metodyki pracy nauczyciela ( OK, projekt edukacyjny, innowacje pedagogiczne)

Koszt szkolenia: 99 zł

Ostatnio dodane:

Najbliższe szkolenia: