Forum Dyrektorów „EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE W OBLICZU KRYZYSU”

Obrazek z Forum Dyrektorów

Sytuacja geopolityczna w ostatnich kilku dziesięcioleciach jeszcze nigdy tak dynamicznie nie wpływała na naszą edukację, jak obecnie. Wszyscy patrzymy na to, co się dzieje za wschodnią granicą z ogromną obawą i smutkiem. Ma to wpływ również na nasze codzienne życie i niesie wiele wyzwań związanych z organizacją funkcjonowania jednostek oświaty. Do polskich szkół i przedszkoli chodzą ukraińskie, rosyjskie i białoruskie dzieci. W ostatnim czasie przyjechało do nas około 2 miliony uchodźców – głównie matki z dziećmi. Napływ ten był bardzo dynamiczny i – co oczywiste – nikt nie był na to przygotowany. Ukraińskie rodziny mają traumatyczne doświadczenie wojny, smutku i lęku o własne życie oraz życie najbliższych. Lęk i obawy są powszechne również u polskich dzieci i uczniów, którzy jeszcze niedawno doświadczyli silnego stresu związanego z pandemią.

Po czasie spontanicznej pomocy, skupiającej się na podstawowych potrzebach przybyłych dzieci i ich rodzin, nadszedł etap organizacji edukacji w nowej rzeczywistości. Organizowane przez Gminę Pszczyna oraz Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki Lektikon Forum Dyrektorów „EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE W OBLICZU KRYZYSU” ma za zadanie pokazać sprawdzone rozwiązania Miasta Krakowa, zbudowane na wieloletnim doświadczeniu pracy w środowisku wielokulturowym oraz z dzieckiem z doświadczeniem migracji. Z drugiej strony eksperci podzielą się autorskim programem budowania odporności psychicznej dzieci (w kontekście doświadczeń traumy), realizowanym w Izraelu i z powodzeniem wdrażanym w programach edukacyjnych innych państw.  Zostanie również zaprezentowana organizacja i zadania Szkolnych Zespołów Interwencji Kryzysowej, które każdy dyrektor może powołać w swojej szkole/placówce.

Forum Dyrektorów – czerpiąc z wcześniejszych doświadczeń w organizacji tego typu wydarzenia – będzie również okazją do wymiany doświadczeń i szukania odpowiedzi na wątpliwości i pytania, które dyrektorzy zadają sobie w tym niełatwym dla nas czasie. Rangę wydarzenia podnosi fakt, że Współorganizator Forum Dyrektorów – Gmina Pszczyna – jest miastem partnerskim Buczy – tak bardzo doświadczonej okrucieństwem wojny.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

PROGRAM:

9:00 – 9:30  Rejestracja uczestników

9:30 – 9:45 Przywitanie uczestników, rozpoczęcie konferencji i prezentacja programu – I Burmistrz Gminy Pszczyna- Dariusz Skrobol, Dyrektor INL- Radosław Świergosz, Wicedyrektor INL- Anna Ryszka, koordynator regionalny INL- Katarzyna Płonka

9:45 – 10:00 Kontekst partnerskiej współpracy miast Bucza i Pszczyna, w obliczu konfliktu zbrojnego w Ukrainie, Burmistrz Gminy Pszczyna, Dariusz Skrobol.

10:00 – 10:30 Doświadczenia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we wsparciu dzieci i rodzin wobec wojny w systemowych działaniach Gminy Miejskiej Kraków – M. Niewodowska. Prowadzący: Małgorzata Niewodowska – dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami  Edukacyjnymi w Krakowie oraz Liderka Dziedziny Bezpieczna Szkoła w Programie Bezpieczny Kraków, Moderatorzy dyskusji: Anna Ryszka, Radosław Świergosz

10:30 – 11:00 Wpływ doświadczenia wojny na kondycję i odporność psychiczną oczami psychiatry. Prowadzący: Dr hab. n. med. Maciej Pilecki, specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży SU w Krakowie

11:00 – 11:50 Izraelskie doświadczenia Cohen-Harris Resilience Center. Jak nauczyć dzieci radzenia sobie w kryzysie – autorski program. Prowadzący: prof. Daniel Hamiel, profesor Uniwersytetu Medycznego w Tel-Avivie, dyrektor wydziału poznawczo-behawioralnego i biofeedbacku

11:50 – 12:10 Przerwa kawowa

12:10 – 13:00 Dziecko z doświadczeniem wojny i migracji w polskiej szkole – asystentura międzykulturowa, oddziały przygotowawcze, metodyka pracy w klasie wielojęzycznej. Prowadzący: Urszula Majcher-Legawiec, doradczyni metodyczna/pedagog ds. edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w Krakowie, Krakowska Ambasadorka Wielokulturowości

13:00- 13:40 Tworzenie i zadania Szkolnych Zespołów Interwencji Kryzysowej – propozycja rozwiązań. Prowadzący: Anna Ryszka i Radosław Świergosz, dyrekcja NPDN IN Lektikon, trenerzy odporności psychicznej (MTQ 48)

13:40 – 14:00 Podsumowanie i zamknięcie Forum Dyrektorów

SYLWETKI PRELEGENTÓW:

Małgorzata Niewodowska – dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami  Edukacyjnymi w Krakowie oraz Liderka Dziedziny Bezpieczna Szkoła w Programie Bezpieczny Kraków.

Dr hab. n. med. Maciej Pilecki – specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta PTP, PTPP, EAP, superwizor PTP. Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży SU w Krakowie, w latach 2009-2011 kierownik Zespołu Leczenia Zaburzeń Odżywiania w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitalu Uniwersyteckim w Kingston w Kanadzie. Autor kilkudziesięciu artykułów i prac naukowych z dzieciny psychiatrii, psychiatrii wieku rozwojowego, psychoterapii.

Prof. Daniel Hamiel – profesor Uniwersytetu Medycznego w Tel-Avivie, dyrektor wydziału poznawczo-behawioralnego i biofeedbacku. Psychiatra, autor wielu publikacji dotyczących stresu, traumy i odporności psychicznej dzieci i młodzieży. Współautor programu budowania odporności psychicznej i rezyliencji dzieci i młodzieży, zbudowanego na podstawie prowadzonych w Izraelu badań.

Urszula Majcher-Legawiec: doradczyni metodyczna/pedagog ds. edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w Krakowie, Krakowska Ambasadorka Wielokulturowości, nauczycielka akademicka i nauczycielka języka polskiego jako obcego/drugiego, Prezeska Zarządu Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja (www.fundacjareja.eu), badaczka w projektach HORIZON 2020 (MiCreate, New ABC, Child Up). Współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Realizuje szkolenia i warsztaty dla nauczycieli. Przez dwa lata pracowała na Uniwersytecie FLUL w Lizbonie. Założyła m. in. szkołę dla dzieci pochodzenia polskiego przy Ambasadzie Polskiej w Lizbonie. Jest autorką podręczników do nauczania języka polskiego dla obcokrajowców, artykułów naukowych i publikacji na temat edukacji. Facylitatorka w projekcie Komisji Europejskiej i British Council w ramach programu „Prawa, równość i obywatelstwo” – Mutual Understanding, Respect and Learning – MURAL (www.britishcouncil.pl/projekt-mural). Pomysłodawczyni i realizatorka krakowskiej Akademii Asystentów Międzykulturowych. Zajmuje się edukacją specjalną, wielokulturową i międzykulturową (od roku 2005). Zaangażowana w realizację programu „Otwarty Kraków” jako członkini Interdyscyplinarnego Zespołu powołanego przez Prezydenta m. Krakowa (www.otwarty.krakow.pl). Koordynatorka obszaru EDUKACJA w Koalicji Otwarty Kraków. Zarządza projektami Fundacji realizowanymi w kraju (w ramach umów z MEN, Urzędem Miasta Krakowa) i transgranicznymi (np. dla Polaków mieszkających w Niemczech – w ramach umowy z MSZ).

Radosław Świergosz – dyrektor Instytutu Nauki Lektikon, członek zarządu i Rady Programowej NPDN IN Lektikon. Trener w zakresie procesu grupowego, komunikacji, stresu i odporności psychicznej (MTQ 48).

Anna Ryszka – Wicedyrektor Instytutu Nauki Lektikon, członkini Zarządu i Rady Programowej NPDN IN Lektikon. Akredytowany trener Insights Discovery, coach, trener w zakresie procesu grupowego, komunikacji, stresu i odporności psychicznej (MTQ 48), pedagog szkolny z 16-letnim doświadczeniem.

Ostatnio dodane:

Najbliższe szkolenia: