AKTUALNOŚCI

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Adresaci:Nauczyciele, dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół / placówek oświatowych Korzyści:Poznanie przepisów prawa oświatowego w zakresie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, w tym możliwości prawnych i organizacyjnych realizacji tego przedsięwzięcia, pozyskanie wiedzy

Czytaj więcej »