Ładowanie Wydarzenia
 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu webinarów

 ” Szkoła otwarta dla wszystkich”, skierowanych do  dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli oraz innych specjalistów pracujących w szkołach i innych samorządowych  jednostkach oświatowych Krakowa.

Webinary dotyczyć będą pracy z uczniami   oraz rozpoznawania ich potrzeb psychofizycznych w dzisiejszych, trudnych czasach.

Pierwsze spotkanie  zatytułowane : Różnorodność i neuroróżnorodność odbędzie się 23 listopada 2023 roku od godz. 16.30.  w formule online na platformie  livewebinar.

Prowadząca: dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska

Organizatorami wydarzenia są: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie  oraz Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie.  

Współorganizatorami webinaru są Wydział Edukacji  we współpracy  z Wydziałem  Edukacji Społecznej i Zdrowia  oraz  Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki Lektikon 

Cykl webinarów finansowany jest ze środków Urzędu Miasta Krakowa w ramach procesowego wspomagania szkół i przedszkoli, realizowanego przez samorządowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

Pierwsze spotkanie, inaugurujące cykl będzie okazją do przedstawienia założeń polityki równościowej w szkole.

Podczas drugiego spotkania – planowanego na  14 grudnia 2023  – zaprezentowany zostanie podręcznik adresowany do osób pracujących z młodzieżą i dziećmi w środowisku szkolnym (edukacji formalna) i poza nim (edukacja pozaformalna) a następnie  warsztaty stacjonarne przygotowane przez Autorki i Autorów poszczególnych rozdziałów.   

Podczas webinarów wykłady wprowadzające wygłoszą wybitni specjaliści w tej tematyce.

Link do zapisów na webinaria.https://lektikon.pl/wydarzenie/cykl-webinarow-szkola-otwarta-dla-wszystkich-webinar-i-neuroroznorodnosc-23-11-2023-16-30/

Szczegóły:

  • Data: 23.11.2023, 16.30 – 18.30
  • Miejsce: online (platforma livewebinar)
  • Koszt: BEZPŁATNE
Organizatorzy :
  • Urząd Miasta Krakowa
  • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Krakowie
Realizator :
  • Instytut Nauki Lektikon – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Każdy zarejestrowany uczestnik, który weźmie udział w webinarze otrzyma potwierdzenie udziału drogą mailową .

Błąd: Brak formularza kontaktowego.