AKTUALNOŚCI

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Adresaci:Nauczyciele, dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół / placówek oświatowych Korzyści:Poznanie przepisów prawa oświatowego w zakresie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, w tym możliwości prawnych i organizacyjnych realizacji tego przedsięwzięcia, pozyskanie wiedzy

Czytaj więcej »

Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego

„Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego – podsumowanie stażu” Ścieżka awansu – od kontraktowego do dyplomowanego, założenia prawne. Wymagania i powinności nauczyciela odbywającego staż na nauczyciela dyplomowanego. Sprawozdanie z realizacji planu,

Czytaj więcej »